Keep the spirit of culture and sports in Petrinja and help them build a better future!

Keep the spirit of culture and sports in Petrinja and help them build a better future!

NEWS

Newspaper: Lider

Newspaper: Lider

HUMANITARNA AKCIJA ZA OBNOVU PROSTORA HRVAČKE DVORANE I ZA NABAVU SPORTSKE OPREME TE ZA CJELOVITU OBNOVU PROSTORIJA GRADSKE LIMENE GLAZBE PETRINJA Read the article