Zadržimo duh kulture i sporta u Petrinji i pomozimo im izgraditi bolju budućnost!

Zadržimo duh kulture i sporta u Petrinji i pomozimo im izgraditi bolju budućnost!

GRADSKA LIMENA GLAZBA PETRINJA

s tradicijom dužom od 210 godina, najstarija je glazbena udruga u gradu i za grad Petrinju predstavlja puno više od glazbenog orkestra

Gradska limena glazba Petrinja, s tradicijom dužom od 210 godina, najstarija je glazbena udruga u gradu i za grad Petrinju predstavlja puno više od glazbenog orkestra. Sve do današnjih dana, u različitim oblicima i kroz različite države i uređenja, limena glazba nikad nije na duže razdoblje prekidala svoj rad. Gostovala je i predstavljala Petrinju u mnogim gradovima Hrvatske i Europe i time postala jednim od simbola grada.